รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 178

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตูบเปิดรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 20 - 25 มีนาคม 2563 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมยุวสาสมาธิ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกอบรมจิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่นักเรียนจะได้เจริญวัยทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญา
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ นำโดย นางสาวยุพิน มูลสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562