กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษา “รัชกาลที่ 10”

วันที่ 31 ก.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 546

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร          ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมยุวสาสมาธิ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกอบรมจิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่นักเรียนจะได้เจริญวัยทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญา
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ นำโดย นางสาวยุพิน มูลสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562