กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 09 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 60

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
คณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
การทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก