ถวายเทียนเข้าพรรษา 63

วันที่ 03 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 65

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก