มาตรการป้องกันโควิด 19

วันที่ 01 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 63

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตูบ 
พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร อาคารเรียนต่างๆ รวมทั้งเตรียมจุดคัดกรอง จุดล้างมือ พ่นยาฆ่าเชื่อ
คิวอาร์โค้ดไทยชนะ และติดป้ายตามจุดต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก