ลูกเสือสำรอง daycamp

วันที่ 24 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 237

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง daycamp ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก