กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 223

วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2563 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก