ครูป่าไม้สืบสานพระราชดำริ

วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 480
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบร่วมด้วยกลมป่าไม้อำเภอดอยเต่า      ได้จัดกิจกรรม ครูป่าไม้สืบสานพระราชดำริ

    
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 6 กรฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ตูบจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก