ข้อมูลการติดต่อ

วันที่ 14 ก.ค. 2563
                   ข้อมูลการติดต่อ ที่ตั้งโรงเรียน
                                  
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต5
ที่ตั้ง : เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการ : 081-950-3651 
หมายเลขโทรศัพท์ธุรการโรงเรียน : 095-437-1347 

E-Mail : [email protected]
Facebook : โรงเรียนบ้านแม่ตูบ อำเภอดอยเต่า สพป.ชม.5

ที่ตั้งโรงเรียน