แผนผังโรงเรียน

วันที่ 14 ก.ค. 2563
แผนผังโรงเรียนบ้านแม่ตูบ